top of page
คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ.jpg

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ
(General English)

เรียนพูดภาษาอังกฤษให้คล่องการันตีสอนโดยเจ้าของภาษา

students-702088_960_720 (1).jpg

คอร์สสนทนาทั่วไป (Onsite)

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปของเรามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความถูกต้องและความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายและมั่นใจ ชั้นเรียนได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและความคล่องแคล่วในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกชั้นเรียนสอนโดยอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา และแต่ละบทเรียนจะอิงตามหัวข้อหรือธีมเฉพาะ ซึ่งรวมถึงคำศัพท์และการออกเสียง ทักษะทางภาษาและไวยากรณ์ได้รับการสอนภายในกรอบของหัวข้อซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คอร์สสนทนาทั่วไป (Online)

คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ของเราเน้นการสนทนาภาษาอังกฤษเป็นหลักโดยใช้ทักษะการพูดและการฟัง เพื่อให้นักเรียนรู้วิธีสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน แต่ละบทเรียนจะอิงตามหัวข้อหรือธีมเฉพาะซึ่งรวมถึงคำศัพท์และการออกเสียง ทุกชั้นเรียนสอนสดโดยเจ้าของภาษาซึ่งจะให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าของนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในชีวิตประจำวัน

virtual-learning-BLC English-Online.jpg

Let's Get Talking!

ที่ BLC คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษ

เก่งไว ได้ผลเร็ว

BLC_ENGLISH_LEARN_ENGLISH.webp
Learn with Native English Speaker BLC English

ค่าเรียน

Onsite Class (15 Hours) Level 1
6,900 Baht 4-7 Students
Sat 09.30-12.00 (6 Weeks)

 

Onsite Class (15 Hours) Level 2

6,900 Baht 4-7 Students

Sat 13.00-15.30 (6 Weeks)

Online Via Zoom (6 Lessons)
2,000 Baht 4-7 Students

Saturdays (6 Weeks)

1:1 Private Onsite/ Online
Study with Native

Click for Details
 

คอร์สยอดนิยม

bottom of page